Elastične spojnice
 

- Ø 367 / Ø 174 x 95

- Ø 335 / Ø 157 x 86

- Ø 273 / Ø 130 x 70

- Ø 233 / Ø 110 x 60

- Ø 302 / Ø 122 x 75

- Ø 180 / Ø 100 x 60   za vratila

- Ø 130 / Ø 75 x 40   za vratila