Program za građevinske mašine i teške kamione
 

- gumeno-metalni spojnički element
 za ULT-e dimenzija
Ø 308/ Ø 175/ Ø 133 x 51

- elastična spojnica za ULT-e dimenzija Ø 367/ Ø 174 x 95

- elastična spojnica dimenzija
Ø 302 / Ø 122 x 75

- nosač vibro valjka

- elastična spojnica za utovarivač
 RD-180 dimenzija Ø 202/ Ø 110 x 22

- pločasti amortizer guma-metal za teške kamione